AULAS

Adrenalectomia

Endourologia

Nefrectomia doador renal

Nefrectomia doador renal

Nefrectomia parcial

Nefrectomia parcial

Nefrectomia parcial

Nefrectomia parcial